Mort aux Chats
There will be no more cats.
Cats spread infection,
cats pollute the air,
cats consume seven times 
their own weight in food a week,
cats were worshipped in
decadent societies (Egypt
and Ancient Rome), the Greeks
had no use for cats. Cats
sit down to pee (our scientists 
have proved it). The copulation
of cats is harrowing; they
are unbearably fond of the moon.
Perhaps they are all right in
their own country but their
traditions are alien to ours.
Cats smell, they can’t help it,
you notice it going upstairs.
Cats watch too much television,
they can sleep through storms,
they stabbed us in the back
last time. There have never been 
any great artists who were cats.
They don’t deserve a capital C
except at the beginning of a sentence.
I blame my headache and my
plants dying on to cats.
Our district is full of them,
property values are falling.
When I dream of God I see
a Massacre of Cats. Why
should they insist on their own
language and religion, who
needs to purr to make his point?
Death to all Cats! The Rule 
of Dogs shall last a thousand years!
   
                                 Peter Porter  
 
Mort aux Chats
Artık kediler olmayacak.
Kediler hastalık yayar,
kediler havayı kirletir,
kediler haftada ağırlıklarının
yedi katı yiyecek tüketir,
kedilere tapınılıyordu
yozlaşmış toplumlarda (Mısırda 
Eski Roma’da), Yunanlılar
katlanamazdı kedilere. Kediler
oturarak işerler (bilimadamlarımız
kanıtladılar bunu). Kedilerin çiftleşmesi
sinir bozucudur; dayanılmaz derecede
düşkündürler aya.
Belki kendi ülkelerinde
sorun olmazlar ancak
gelenekleri bize aykırı.
Kediler kokar, ellerinde değil,
yukarı çıkarken duyarsınız.
Kediler aşırı televizyon izlerler,
fırtınada uyuyabilirler,
bizi arkadan vurdular
öncekinde. Bugüne kadar 
kedilerden hiç büyük sanatçı çıkmadı.
Hakları yok büyük harf K’ye
tümce başı dışında.
Başağrımdan ve çiçeklerimin kurumasından kediler sorumlu.
Mahallemizi doldurdular,
taşınmaz fiyatları düşüyor.
Tanrıyı düşlediğimde gördüğüm
Kedi Kırımı. Niçin
tutturacaklarmış
kendi dilimiz, dinimiz diye, kim
ister derdini mırıldanarak dile getirmek?
Tüm Kedilere Ölüm! Köpeklerin 
Egemenliği bin yıl sürecek!
                          Çeviren: Nezih Onur